Projekt "Makroskopické stlačené světlo a jeho aplikace" ("Bright Squeezed Vacuum and its Applications", BRISQ2) je financován  sedmým rámcovým programem Evropské unie. Hlavním cílem projektu je studium nového stavu kvantového makroskopického stlačeného světla, analýza jeho vlastností jako nástroje pro kvantovou informaci a rozvíjeni jeho aplikace v kvantové metrologie, kvantové zobrazování a kvantové distribuce klíče. BRISQ2 byl zahájen 1. prosince a bude trvat 36 měsíců.

General Overview in different languages
us de it pl ru cz